ŽIVOTOPIS


Narozená 30.12.1981


2007 - promoce na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích


2007 – 2010 - Gynekologicko – porodnické odd. NsP Čadca


2010 – 2011 - Gynekologicko – porodnické odd. Nemocnice Prostějov


2011  ­ 2013 - Gynekologicko – porodnické odd. Nemocnice Třinec Sosna


2012 - Atestace v oboru gynekologie a porodnictví NsP Kramáre v Bratislavě


2014 - Licence České lékařské komory pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru gynekologie a porodnictví


2014 - Diplom celoživotního vzdělávání lékařů udělený Českou lékařskou komorou


2014 - soukromá gynekologická praxe


Doposud pohotovostní služby na Gynekologicko – porodnickém odd. Nemocnice Třinec Sosna